Závěrečné zkoušky

Po absolvování všech povinných výcvikových hodin vás bude čekat závěrečná zkouška. Jejím úspěšným složením získáte řidičské oprávnění. Na jeho základě si zažádáte o udělení řidičského průkazu.

Co si vzít na závěrečnou zkoušku?

 • občanský průkaz (nebo potvrzení o pobytu)
 • doklad o zaplacení
 • malé občerstvení (zkouška se může protáhnout)

Postup před absolvováním závěrečné zkoušky:

A/ správní poplatek za závěrečnou zkoušku městu Kladno
Za realizaci zkoušek si město Kladno – odbor dopravně správních činností účtuje správní poplatek. (poplatek autoškole již neplatíte!)

Ceník správní poplatků (stejné ve všech autoškolách v ČR):
Městskému úřadu Kladno je poplatek (tzv. správní poplatek) za zkoušky 700 Kč a není součástí kurzovného.

 • zkouška z praktické jízdy – 400 Kč
 • zkouška z praktické údržby vozidla – 200 Kč
 • zkouška z předpisů (test) – 100 Kč

Platba autoškole za opakovanou jízdu 300 Kč. Správní poplatky MÚ jsou ve stejné výši ve všech tuzemských autoškolách. Poplatek se platí před zkouškou a není součástí kurzovného.

V případě, že opakujete zkoušku, platíte znovu pouze za neúspěšnou.

B/ průběh závěrečných zkoušek
Závěrečná zkouška se koná na předem domluveném místě – budeme vás informovat s předstihem.
Zkouška se skládá ze 3 částí:

1/ zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

 • Provádí se formou testu na PC. Obsahem testu je 25 otázek
 • Pro úspěšné složení této zkoušky je třeba získat 43 bodů z 50

2/ zkouška znalostí ovládání a údržby vozidla

 • Provádí se ústně zkušebním komisařem
 • Komisař vám položí 2 z 25 předepsaných otázek

3/ zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem

 • Provádí se zkušební jízdou
 • Největší důraz se klade na bezpečnou jízdu a znalost pravidel silničního provozu

Jestliže u jedné části neuspějete, můžete ji opakovat. Počet opakování není omezen. Pokud ovšem neuspějete do 6 měsíců od prvního termínu vaší zkoušky, musíte absolvovat celý kurz autoškoly znovu.