Výuka a výcvik

Zaměřujeme se výcvik řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily (motorová vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg).

Výcvik (praktická část)

Probíhá individuálně pod dohledem našeho zkušeného instruktora. Délka výcviku závisí na schopnostech a časových možnostech klienta. Místo a čas zahájení jízdy si dle potřeb dohodnete s instruktorem a následující termín si domluvíte na konci každé výcvikové hodiny. Je možno jezdit i o víkendy.

Ke složení závěrečné zkoušky a získání řidičského oprávnění sk. B je potřeba odjezdit 28 výcvikových hodin (1 hodina = 45 minut). Pokud si po odježdění povinných 28 hodin ještě příliš nevěříte, můžete si připlatit kondiční jízdy, které vám dopomohou získat dostatečné sebevědomí ke složení závěrečných zkoušek.

Výuka (teoretická část)

Probíhá individuálně s pomocí učebnic a CD (možnost zapůjčit zdarma) a jednou za týden v učebně naší autoškoly. Je možno dohodnout si i individuální konzultace s instruktorem.

Výuka teorie zahrnuje:

  • 5 hodin – výuka předpisů a provozu vozidel
  • 1 hodina – výuka ovládání a údržby vozidla
  • 3 hodiny – výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina – výuka zdravotnické přípravy
  • 1 hodina – opakování a přezkoušení

Po dokončení kurzu vykonáte na Městském úřadě Kladno závěrečnou zkoušku, ta ovšem není zahrnuta v ceně kurzovného a činí 700 Kč. Skládá se ze tří částí:

  • Předpisy o provozu vozidel
  • Konstrukce a údržby vozidla
  • Praktické jízdy

Při opakování kterékoliv zkoušky se platí každá z jednotlivých částí: předpisy 100 Kč, konstrukce 200 Kč, jízdy 400 Kč.